Menu
Your Cart

Cam Sera Projeleri


Cam Sera Projeleri

Dünyada giderek yaygınlaşan sera sektörü pazarına bugüne kadar liderlik eden ülke konumunda bulunan Hollanda Cam Seraları, yine aynı ülkedeki küçük bir şehir olan Venlo Şehri’nin ismini bir model ismi olarak kullanarak; Venlo Tipi Cam Sera adı altındaki ürün gamıyla tüm dünyaya sunmuştur.

Türkiye’de birkaç firmanın üretimini yaptığı, Hollanda’da sera konstrüksiyonu üreticisi her firmanın üretmekte olduğu Venlo Tipi Cam Sera konstrüksiyonları gerek yaşam ömürleri, gerek hasata verdiği ilave avantajlar ve amortisman değerlerinin plastik seraya kıyasla daha düşük miktarlarla seyretmesinden dolayı, seracılık sektründe üst sınıf yatırım modeli olarak tercih sebebi olmuştur.

Tek dezavantaj gibi görünen, ilk yatırım maliyetinin, Plastik Seralara oranla ilk başta %40 - %60 pahalı olması Cam Sera Konstrüksiyonunda, Plastik Sera Konstrüksiyonuna ilaveten kullanılan yaklaşık 3Kg - 3,5Kg / m² ‘de kullanılan alüminyum ile Cam Seraların temel unsuru olan çok ekstrem bir kırılma durumu olmadıkça hiçbir zaman değiştirmek durumunda kalmayacağınız Cam Seranın kaplama malzemesi olan camın, Plastik Seralarda her 3 yılda bir muhakkak değiştirmek zorunda kalacağınız Plastik Sera kaplama malzemesi olan naylonun/plastiğin arasındaki fiyat farkıdır. İki sera tipinin arasındaki ilk yatırım maliyet fiyat farkının ise Üretim modelinize istinaden 4 – 6 yıl içerisinde Cam Sera lehine kapandığını ve o yıldan itibaren her yıl daha fazla kar eldeedebileceğinizi, yapacağınız Swot Analizleri ve İş Planlarıyla görebilirsiniz.


Aşağıda Cam Sera Hakkında Yanlış Bilinenlerin Doğrularını ve Cam Sera Avantajlarından Bazılarını Görebilirsiniz…

o    Deprem Dayanımının Olmadığı Algısı

Hollanda hükümeti ve yine Hollanda’daki 1918 yılında kurulmuş olan Wageningen Üniversitesi tarafından geliştirilen, korunan Casta Programı, sadece Hollanda’daki Cam Sera üreticileri tarafından hesaplama esnasında kullanılan bir programdır. Seranın kurulması öngörülen bölgenin rüzgar, kar, yağmur ve aynı zamanda geçmiş deprem verileri Richter ölçeğinde alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve bölgeye yapılması gereken en uygun Cam Sera konstrüksiyonu modeli tüm statik hesaplarıyla ortaya çıkar. Standartlara uyulması durumunda, Cam Seraların depremden etkilenme riski yok denecek kadar azdır.

o    Cam Kolay Kırılabilir Algısı

Cam Seraların üst kaplama materyali olan Cam, kolaylıkla kırılabilen düz cam olarak değil, kırılmaya dayanımı olan ve ancak çok şiddetli darbelerde kırılma değil ama tuz buz olarak tek parça olarak kalan, Temper uygulamalı 4mm’lik Temperli Cam modelidir. Çok şiddetli ve büyük taneli olmadığı sürece dolu yağışından bile kolay kolay etkilenmeyecektir. Aynı araba camlarının sağlamlığı ile kıyaslayabilirsiniz. Camların üzerinde sera personeli tamirat için güvenlik önlemlerini alarak gezinebilmektedir. Temper uygulamalı bu Cam tipleri kolay kolay kırılmaz.

o    Cam Sera Plastik Seranın 2 Katı Pahalı Algısı

Cam Seralar ile Plastik Seralar arasındaki fiyat farkı Cam serada fazladan kullanılan alüminyumun ve naylona oranla camın ilave maliyetidir. Bunun dışındaki, seraya entegre edilen tüm sistemlerin maliyeti arasında fark oluşmayacaktır. Hollanda’dan anahtar teslim fiyat teklifi almanız durumunda ancak bu kadar yüksek fiyat farkıyla karşılaşmanız olası olabilir. Bu konuyla alakalı bizimle temasa geçebilirsiniz…

o    Cam Sera Plastik Seraya Nazaran Daha Sıcak Olur Algısı

Tüm dünyada genel olarak 2 ayrı üretim sezonu söz konusudur. Kışlık ve Yazlık Üretim periyodları. Kışlık üretim yapan seralar dikimini Ağustos ayı ortası veya Eylül ayı başı gibi yaparak, bitki sökümlerini artan sıcaklıklara bağlı olarak Haziran ayında yaparak, üretimlerini sonlandırırlar. Kışlık üretim yapan hem Plastik Seralar hem de Cam Seralar için bu takvim geçerlidir. Yazlık Üretim yapan tüm seralar da dikimine genel itibariyle Aralık ayı içerisinde yaparak Kasım ayı içerisinde sökümlerini gerçekleştirirler. Cam Seraların içi Plastik Seralara nazaran, içeride bitki olduğu sürece daha sıcak olmaz ama daha serin olduğu gözlemlenmiştir.

Aşağıda Cam Seranın Plastik Seralara Nazaran Avantajlarından Bazılarını Görebilirsiniz…

o    Cam Seranın Kullanım Ömrü Daha Fazladır

Amortisman giderleri ve iş planlarında Cam Seraların konstrüksiyon ömrü, 50 yıl üzerinden hesaplanırken bu süre Plastik Sera konstrüksiyonunda 18 yıl olarak baz alınır. Cam Seralarda kullanılan alüminyum bunun başlıca nedenlerinden biridir.

o    Cam Serada Kullanılan Kaplama Malzemesi Camın Kullanım Ömrü

Camın kullanım ömrü yaklaşık olarak 50 yıl civarına tekabül edecektir. Oysa ki Plastik Seranızın naylonunu ışık geçirgenliğinin %60’lara kadar düşmesi ve formülasyonunda kullanılan UV, IR, vb. kimyasalların etkilerinin kalmamasından dolayı, her 3 senede bir değiştirmek zorundasınız.

o    Cam Seralarda Su Damlacıklarının Oluşma Durumu

Camın yüzey gerilimi ve çatı açılarından dolayı camın alt yüzeyinde oluşan bitkilerin sebep olduğu terleme sonucu su damlacıkları kayarak oluklara gitmekte olduğundan dolayı, bitkilerin üzerine damlama olmaması patojenlerin oluşumunu artıracak ortamın oluşmasına izin vermez. Böylelikle, yıl içerisinde bakteri, virüs kaynaklı bitki kaybınız minimum düzeyde kalacaktır. Plastik Seralar bu tip damlamaların maksimum düzeyde görüldüğü sera tipleridir.

o    Cam Sera Işık Geçirgenliği

Bitkilerin büyümesi, meyvelerin oluşması ve kızarması için fotosentez işleminin gerçekleşiyor olması gerekir. Fotosentez için gerekli olan ise; ışık, besin ve CO2’dir. Camın ışık geçirgenliği yaklaşık %94 civarıdır ve bu miktarda dış etmenler olmadığı sürece azalma olmaz. Plastiğin ışık geçirgenliği ise %80’ler civarında başlayarak ilk 3 yılın sonunda %60’lara kadar düşecektir. Genel kanı olan %1 ışık %1 üretim fazlasıdır sözü üretim periyotlarına göre farklılık gösterse de; Cam Seralar Plastik Seralara nazaran Kışlık Üretimde %20, Yazlık Üretimde %10 civarı fazla ürün verdiği bilinir. Ayrıca Cam Seralarda üretilen meyvelerin sertliği daha iyi, raf ömrü daha uzun, kokusu daha fazla ve homojenlği daha yüksektir.

o    Cam Seralarda Isı Kaybı

Cam Seralarda ısı kaybı, Plastik Seralara göre daha azdır. Sektörümüzdeki sera deneyimlemelerine istinaden, Kışlık Üretim yapan kömür ile ısıtılan seralardaki fark %40’lara yaklaşmakta iken, Jeotermal üretim yapan seralarda bu fark %30’lara kadar ulaşmaktadır.

o    Cam Seralarda Havalandırma

Cam Seraların havalandırılması 1 saatte yapılabilirken, Plastik Seralardaki havalandırma 3 – 4 saati bulabilir. Bu tamamen seraların yerleşimlerine ve bölge koşullarına göre değişebilecektir. Ne var ki, nerede olyrsa olsun oluşacak bu farkın nedeni her iki sera tipinin oluk üstündeki çatı yapısıdır.

Cam Sera Konstrüksiyonu Proje Tekliflerimiz;

Şirketimiz Anahtar Teslimi Cam Sera Projelerinizi gerçekleştirirken, size en doğru konstrüksiyon statik hesaplama yöntemini kullanan, sektörün lider ülkesi konumundaki Hollanda’nın köklü firmalarıyla iş birliği yapıyor. Çözüm ortağı partner firmamız, 60 yılı aşkın bir süredir sektörde mevcudiyetini sürdüren, Hollanda ve diğer birçok kıtada projelerini gerçekleştirmenin yanında, Anahtar Teslim Sera Projesi satışı yapan birçok Hollanda firmasına da fason ürün tedariğinde bulunmaktadır.

Mevcut lokasyonun iklim ve topografik koşullarının yanında yetiştirilecek ürünün spesifik yetiştiriciliğiyle alakalı birçok veriyi bir arada tutarak, projenize en uygun sera dizaynını oluşturmak üzerine dayalı bu sistemimizde, süpervizörlük, kurulum gibi dizayn aşaması kadar hayati önem teşkil eden kurulum aşamalarında da Türkiye’de konuşlu deneyimli ekiplerimizle en uygun maliyet ve kaliteyle seranızın gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Projenize istinaden tüm taleplerinize istinaden, sizinle devamlı temas halinde her türlü çalışmayı sizin için yürütebileceğimiz bir iş modelini oluşturabilmek ve daha detaylı bilgiler edinmek için lütfen bizimle temasa geçebilirsiniz…

Alcomij Glasshouse Solutions alınıtısıdır.


 


 
Cabrio Glasshouse Roof Systems With Alcomij